Defitief ontwerp

Het Ontwerpproces

Zonder twijfel de belangrijkste fase van uw tuin.
Omdat we samen willen komen tot een goed doordacht ontwerp, spreken we over een
ontwerpproces!

Een optimale samenwerking met u als
opdrachtgever is daarin van essentieel belang.

Soms zal al bij het kennismakingsgesprek de schetsfase plaatsvinden, op basis van de plattegrond die u heeft voorbereid.

Als al uw wensen geïnventariseerd zijn, wordt de eerste schets globaal uitgewerkt en doorgesproken in een tussenpresentatie. Tijdens dit tweede bezoek worden de eerste materiaalsuggesties gedaan.

Met de nodige correcties en aanvullingen wordt
de globale schets definitief uitgewerkt.
Het uitgewerkte plan wordt in een eindpresentatie getoond, samen met de te gebruiken materialen.